Vi har noen hovedregler for hvem vi sponser:

 • Idrett, kultur og friluftsliv
 • Aktivitet for barn og unge er høyt prioritert
 • Aktiviteter basert på dugnad/frivillighet
 • Primært aktiviteter i våre vertskommuner i virksomhetsområdet

Følgende formål støtter vi i hovedsak ikke:

 • Næringsliv og kommersielle initiativ
 • Offentlig sektor
 • Anleggsbidrag
 • Veldedighet
 • Politiske organisasjoner
 • Sosiale elev- og studentaktiviteter
 • Enkeltutøvere som har flyttet fra regionen og driver sin aktivitet andre steder
 • Formål som er vanskelig å forene med profilen vår og fornybarsamfunnet
   

Slik søker du

Send en e-post til spons@nordkraft.no der du tar med følgende:

 • Søker/ organisasjonens navn
 • Kontaktperson
 • Formål 
 • Beløp og eventuelt budsjett
 • Gjenytelser (profilering, billetter o.l)

Vi mottar mange henvendelser og behandlingstid kan derfor variere. Vi anbefaler derfor å søke i god tid, spesielt hvis det gjelder arrangementer.