Attraktive lokalsamfunn

Lokalsamfunnene rundt oss har gjort det mulig å bygge oss opp. Nordkraft har derfor et ansvar for å bidra til samfunnet og en egeninteresse av å ha virksomheten vår i samfunn som er levende og attraktive. Det er en fordel for alle, også våre ansatte, at vi har fritidstilbud som skaper trivsel. Sponsing av frivillig virksomhet er en del av dette.

Våre sponsormidler kan bidra til mer attraktive lokalsamfunn. Midlene i seg selv skaper imidlertid ikke aktivitet. Den positive aktiviteten kommer fra de ildsjelene og positive menneskene som stiller opp og bruker av fritiden sin. Vi vil gjerne rette en stor takk til dem. Uten dem ville vi vært et fattigere samfunn.

Flere muligheter

Det er flere muligheter for dem som ønsker å søke samarbeid med Nordkraft om et godt formål. I hovedsak er det:

Medvindmidlene. De er en del av Nordkraft sin samfunnspakke i forbindelse med utbygging av Nygårdsfjellet vindpark trinn II. Nordkraft fordeler disse midlene årlig til kultur og idrett i Narvik kommune. 

Sildvikmidlene. Bystyret i Narvik kommune fordeler hvert år midler til friluftsformål. Denne ordningen ble etablert som følge av utbygginga av Sildvik kraftverk i 1982. Søknader rettes til Narvik kommune.

Energibanken. I Tysfjord er det en egen ordning – Energibanken – som vi har sammen med Sparebanken Narvik.