Sponsingen har ulike former og er rettet mot mange forskjellige formål. I tillegg til å ha samarbeid med mange, har vi også en del store engasjementer som Bakgården-festivalen i Harstad, Vinterfestuka i Narvik, Nordkraft Arena i Narvik og Krafthallen i Harstad. I 2021 vil det bli gjennomført 14 større aktiviteter i kommunene som følge av at tidligere Hålogaland Kraft delte ut 1,4 millioner kr i 110-årsjubileet i 2020.

Konsernet støtter over 100 lokale klubber, lag og foreninger. Vi kaller det å ha et stort hjerte for lokalsamfunnet. 

Takk til ildsjelene 

Våre sponsormidler kan bidra til mer attraktive lokalsamfunn. Midlene i seg selv skaper imidlertid ikke aktivitet. Aktiviteten kommer fra ildsjelene og de positive personene som stiller opp og bruker av fritiden sin. Det er de som får ting til å skje. Vi vil gjerne rette en takk til dem. Uten dem ville vi hatt langt fattigere lokalsamfunn i regionen vår.

Flere muligheter

Det er flere muligheter for dem som ønsker å søke samarbeid med Nordkraft om gode formål. I hovedsak er det:

Medvindmidlene: kultur og idrett

De er en del av Nordkraft sin samfunnspakke som ble satt sammen i forbindelse med utbygging av Nygårdsfjellet vindpark trinn to. Nordkraft fordeler disse midlene årlig til kultur og idrett i Narvik kommune. Les mer.

Sildvikmidlene: friluftsliv

Kommunestyret i Narvik kommune fordeler hvert år midler til friluftsformål. Denne ordninga ble etablert som følge av utbygginga av Sildvik kraftverk i 1982. Søknader rettes til Narvik kommune.

Polar Kraft-fondet

Nordkraft eier 40 prosent av Polar Kraft og har et godt samarbeid med dem om sponsing. Våre to selskaper profilerer oss ofte i lag. Polar Kraft har også en egen ordning - Polar Kraft-Fondet. Der kan lag, foreninger og klubber både i Harstad- og Narvik-regionen søke om støtte.