Nordkraft sponser for å bidra til trivsel gjennom et levende idretts-, frilufts- og kulturliv – med særlig vekt på å nå mange barn og unge. Sponsingen har ulike former og er rettet mot mange forskjellige formål. I tillegg til å treffe mange mottakere, har vi også en del store engasjementer som Nordkraft Arena, Narvik Hockey, FK Mjølner, Vinterfestuka i Narvik, Alpin-VM i Narvik og festivalen Haikjeften.

I tillegg har vi bidratt til gjennomføringen av Arctic Race of Norway når sykkelrittet har hatt etapper i vårt område. Arctic Race of Norway har mål om å bli det første sykkelrittet i verden som bare bruker elbiler. I 2019 bidro vi sammen med flere kraftselskap i regionen med mobile ladestasjoner for å elektrifisere rittet

Takk til ildsjelene 

Våre sponsormidler kan bidra til mer attraktive lokalsamfunn. Midlene i seg selv skaper imidlertid ikke aktivitet. Den positive aktiviteten kommer fra ildsjelene og de positive personene som stiller opp og bruker av fritiden sin. Vi vil gjerne rette en stor takk til dem. Uten dem ville vi vært et fattigere samfunn.

Flere muligheter

Det er flere muligheter for dem som ønsker å søke samarbeid med Nordkraft om gode formål. I hovedsak er det:

Medvindmidlene: kultur og idrett

De er en del av Nordkraft sin samfunnspakke som ble satt sammen i forbindelse med utbygging av Nygårdsfjellet vindpark trinn to. Nordkraft fordeler disse midlene årlig til kultur og idrett i Narvik kommune. Les mer.

Sildvikmidlene: friluftsliv

Kommunestyret i Narvik kommune fordeler hvert år midler til friluftsformål. Denne ordninga ble etablert som følge av utbygginga av Sildvik kraftverk i 1982. Søknader rettes til Narvik kommune.